Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 12 juni 2011

Outdoor Gelderland

Door: Joop Zijlstra

Het Comité waardeert het particulier initiatief van Middachten, De Steeg, inzake Outdoor Gelderland (dressuur, springen, mennen en eventing).
Van heinde en verre komen enthousiastelingen voor de hippische sport kijken naar de paarden en naar elkaar. Ter geruststelling van diegenen onder de inwoners die met hun recreatieve en culturele ondernemingen als K13 en het zwembad in Rheden tegen gemeentelijke bezuinigingen aanhikken graag de volgende notitie.