Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 15 juli 2011

Intermezzo

De afgelopen jaren werden enkele verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving herbouwd. Casa Intermezzo aan de Broekstraat in Velp bood sinds 2005 tijdelijk onderdak aan de bewoners van die instellingen. De bewoners van de Ulenpas, de seniorenflats aan de overkant van de straat, zagen zich door de komst van de Casa ernstig beknot in hun woongenot. Hun verzet mocht echter niet baten. Innoforte, de eigenaar van de Casa, kreeg een vergunning om de Casa tot november 2010 te laten staan. Door problemen bij de nieuwbouw van Regina Pacis, de laatste huurder, gunde de gemeente Rheden de Casa zelfs respijt tot 2011.