Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 30 augustus 2011

Europa

Door: Adriaan Dolk

De laatste “Zomergast” van jl. zondag in de persoon van Guy Verhofstadt , gaf een onvervalst en eindelijk weer verfrissend Europa-geluid.

Waar is de Nederlandse politicus die het hem durft na te zeggen?

Een politicus die van mening is dat een verenigd Europa noodzakelijk is in een globaliserende wereld. Die waarschuwt tegen het WIJ-ZIJ gevoel omdat cultivering ervan nationalisme betekent. Of zijn we allemaal vergeten waar dat toe leidt? Die een multiculturele samenleving als feit accepteert en voorbeelden geeft waar zo’n samenleving tot grote bloei kwam. Die zegt dat ieder individu meerdere identiteiten heeft en dat een nationale identiteit een loos begrip is.

Die geluiden zijn in ons land totaal uit beeld verdwenen. Het is een Belgische politicus die een knuppel in het kippenhok durft te gooien. Eindelijk. Het gekakel in Nederland komt niet verder dan: hoeveel gaat ons dat dan kosten en moeten we dan soevereiniteit overdragen?

Word wakker, zou ik zeggen. Het gaat ons best wat kosten, maar we zijn na Luxemburg het welvarendste land van Europa. We kunnen dus wat missen en we zouden er bijvoorbeeld wat voor over kunnen hebben. Terugtrekken binnen onze eigen grenzen en lekker onze eigen joods-christelijke cultuur koesteren, dat gaat ons pas echt wat kosten.

En soevereiniteit? Als enig land in Europa halsstarrig vasthouden aan de hypotheekrenteaftrek en tegen alle adviezen in de arbeidsmarkt op slot houden en de pensioengerechtigde leeftijd met veel gebakkelei ergens in 2020 een jaartje omhoog doen. Dat is onze soevereiniteit. Onze soevereiniteit is niet van ons maar is het troetelkindje van onze partijbonzen die doodsbenauwd zijn voor stemmenverlies en aantasting van de eigen positie.

Petje af voor een moedig politicus.

Adriaan Dolk, Dieren