Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 1 november 2011

Mevrouw Bieze kannie kieze (1)

Door: Adriaan Dolk

Op 26 september vergaderde een commissie (CMIE)van Provinciale Staten Gelderland over variant 3a-kort als het voorlopig vastgestelde tracĂ© van de Traverse in Dieren. De gemeente Rheden, de Gemeenschappelijke Belangenorganisaties (GBO) in Dieren en de Dels ondernemingsvereniging verkiezen met grote stelligheid de variant 3a-lang. Zo’n 12 insprekers getuigden op de vergadering van deze voorkeur. Daarna stelden verschillende provinciale commissieleden vragen aan de gedeputeerde mevr. Bieze (VVD) onder meer over het budget dat beschikbaar is en de begroting van de beide varianten.

Mevr. Bieze zei dat er sprake is van een begroot verschil van 13,5 miljoen euro tussen de varianten 3a-kort en 3a-lang. Echter wat zij na enig doorvragen met tegenzin toegaf was dat variant 3a-lang slechts 3,5 miljoen boven het beschikbare budget was begroot. Geen verschil voor de provincie om van wakker te liggen, zou je denken. Waarom dan toch haar voorkeur voor variant 3a-kort? Want als je de beschikbare cijfers verder hanteert houdt de provincie bij uitvoering van variant 3a-kort ten opzichte van het beschikbare budget 10 miljoen euro over.