Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 10 november 2011

Traverse Dieren: Statenmotie vóór de lange bak

Gisteren hebben Provinciale Staten een motie tgv de Traverse Dieren aangenomen waarin aan Gedeputeerde Staten (i.c. gedeputeerde Bieze) met de gemeente Rheden in overlge te gaan om de mogelijkheden voor een lange tunnelbak (variant 3-lang) in de Traverse Dieren te onderzoeken.
Het lijkt erop dat gedeputeerde Bieze hier een laatste kans krijgt om nog iets goed te maken. De Staten hadden ook direct voldoende geld kunnen vrijmaken voor een langere tunnelbak. Daar is geld genoeg voor. Ik moet hierover nog eens goed nadenken.

Poll Zondagsopenstelling in de gemeente Rheden

Op deze blog is een poll geopend over de zondagsopenstelling in de gemeente Rheden. Een simpele vraag: wat vindt u van de zondagsopenstelling, bent u vóór, tégen of maakt het u niet uit?
De poll sluit op 28 november om 22:00 uur!

Ik stel het overigens zeer op prijs als u een reactie op deze posting geeft. Emails zijn eveneens welkom.

28 juni 2011 besloot de gemeenteraad van Rheden (14 stemmen vóór en 12 stemmen tégen) dat winkels in de grote dorpskernen Velp, Dieren en Rheden voortaan ook op zondag(middag) geopend mogen zijn.

Dat besluit is genomen op grond van het toeristisch karakter van de gemeente. In de winkeltijdenverordening staat de zondagsopenstelling opgenomen in Artikel 7 Toerisme.

Ik vind dit flauwekul en misbruik van de toerismebepaling. Het college van B&W heeft op geen enkele wijze aangetoond dat toeristen er behoefte aan hebben dat de winkels in Velp, Rheden en Dieren op zondag geopend zijn.

Natuurlijk, het wordt de consument gemakkelijk gemaakt. Even op zondag nog ’n paar boodschappen halen. Als de koffie of de suiker op is effe naar Albert Hein of de Coop om de voorraad aan te vullen. Maar voor mij hoeft dat niet.