Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 21 november 2011

Concert 'eenvoortwaalf'

Narren, heksen, doodsklokken, sluipende spinnen en ander ongedierte, een vreemde inhoud van een kookpot met toverdrank, eindige en oneindige liefde … Ziedaar de ingrediĆ«nten van een bont programma van het twaalfkoppige koor ‘eenvoortwaalf’ uit Nijmegen. Men zingt pittige teksten van Shakespeare op muziek van 20e-eeuwse componisten. Blaaskwintet ‘Pendada’ zal de avond openen.

Joop en Mechel Zijlstra, Ellecom, presenteren dit feestelijke concert van ‘eenvoortwaalf’ als cadeau aan vele genodigden. Wie met hen wil genieten van de a capella zang en van de muziek is op zaterdag 26 november om 20.00 uur welkom in het Sint-Nicolaaskerkje, De Friedhof 6 in Ellecom.
Wie wil komen doet er goed aan - i.v.m. de plaatsruimte - dit op te geven via 0313 - 419 213. Een programmaboekjes met teksten uit blijspelen, drama's en gedichten van de Engelse litterator is ’s avonds beschikbaar, zover de voorraad strekt. De toegang is vrij en er is geen collecte. Wie iets wil doen kan gireren aan Amnesty International, afd. Dieren (giro 5405785).