Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 6 december 2011

Faunatunnel Middachten

Faunatunnel: gepland bij Middachten onder de A348
Door: Jogchum Sevenster

Openbrief aan de raad van de gemeente Rheden over de Faunatunnel bij Middachten.

Deze maand neemt U, gemeenteraad van Rheden, een bestemmingsbesluit aangaande de aanleg van een kleine faunatunnel door het talud van de snelweg A348 ter hoogte van kasteel Middachten. Deze tunnel dient het “natuurverkeer”tussen de Veluwe en de uiterwaarden te verbeteren. Uiterwaarden die periodiek geheel of gedeeltelijk onderwater komen te staan. Wij weten met zijn allen wat vaak de gevolgen zijn. Verdrinking van vele diersoorten.

Faunatunnel bij Middachten

Tekening - Jan de Beijer (1703-1780)
TKO: Oorspronkelijk posting dateert van 1 dec. Na aanvulling opnieuw geplaatst op 6 dec. Vanavond komt de faunatunnel bij de infromatieavond van de gemeenteraad aan de orde. 

Door: Joop Zijlstra

Water loopt af naar beneden.
Geld stroomt veelal omhoog.

Op 30 november jl. sprak de Commissie Buitengebied van Provinciale Staten over een bijdrage van € 180.000 voor de aankleding van een ecotunnel bij Middachten.

Men bevindt zich in het gezelschap van de Vereniging Natuurmonumenten die € 250.000 bijdraagt.