Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 19 december 2011

Middachten - Provinciehuis

Door: Joop Zijlstra

Ellecom, 19 december 2011

Aan Middachten
Brief mutatis mutandis,
eerder als email verzonden.

L.S.,

Bijgaand zend ik u het afschrift van een verzoek aan het provinciehuis.
De tekst ervan staat onder deze brief en spreekt voor zich.
Ik verzond mijn verzoek naar aanleiding van een brief van u, ‘Middachten’ aan de leden van de gemeenteraad van Rheden. (dd 13 december 2011, ref. LM1112.1345.)

Het is mijn gewoonte om betrokkenen (in deze de afzender van de brief aan de leden van de gemeenteraad) zo enigszins mogelijk in kennis te stellen van mijn brieven als hun naam of hun functie daarin voorkomen.
Ik zond de brief overigens ook t.k.n. naar derden, met daarbij enkele woorden, samenvatting van mijn perceptie van de positie van de afzenders, als volgt:

Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap in gesprek met de raadsfracties

Door: Jogchum Sevenster

Onderwerp: Resultaat van de gesprekken die Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap heeft gehad met de fracties van de gemeente Rheden aangaande bestemming plan wijziging faunatunnel Middachten, onderdeel van de Havikerpoort.

Geachte raadsleden,

Tijdens een oriƫntatie vergadering kwam het onderwerp faunatunnel Middachten aan de orde. De heer Stehouwer van de CU stelde de faunaplaats opnieuw ter discussie, gezien de wijzigingen die binnen het Havikerpoort project gaan plaats vinden, namelijk geen edelherten in het gebied en een aanzienlijk kleinere tunnel, ten op zichtte van het vorige plan.