Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 19 januari 2012

Actie Kersttas

Door: Joop Zijlstra

Joop Zijlstra ontving van de gemeente Rheden de volgende brief.

onderwerp
Verzoek om een financiƫle bijdrage voor MidB en DIANA.

Geachte heer Zijlstra,

Wij hebben met belangstelling uw uitgebreide brief gelezen waaruit een grote betrokkenheid blijkt bij de minima in onze gemeente.

Wij wijzen u er op dat de gemeente Rheden minima ondersteunt met gebruikmaking van de Wet werk en bijstand, specifiek middels de bijzondere bijstand. Ook schuldhulpverlening kent een inzet voor mensen met een laag besteedbaar inkomen.