Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 9 maart 2012

Beeldenstorm


In Rheden is een nieuwe politieke soap geboren.  De diefstal en vernieling van het Bronzen Paard in Dieren en de beelden van Carmiggelt in De Steeg deed de gemoederen hoog oplaaien. Maar dat was alleen nog maar voorspel. En de soap blijft niet beperkt tot de vernielde beelden alleen. Terwijl de ene verhaallijn zich naar een gelukkig einde beweegt ligt er op andere paden nog veel reuring te wachten.