Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 1 april 2012

Zes miljoen euro

Door: Joop Zijlstra

Het Radiomonument in Stadswandelpark Stratum, een mooie wijk in Eindhoven, is de herinnering aan de eerste draadloze radioverbinding met Nederlands Oost-IndiĆ« op 11 maart 1927, gevolgd door een  radiotoespraak door koningin Wilhelmina.
 Het is voor mij de uitdrukking van mijn roepen naar het college van B.& W. van de gemeente Rheden om beter te besturen.   JZ.

Wegverlegging over honderd meter: zes miljoen euro.
Er is veel te doen over Traverse Dieren. Het wegvak waar het over gaat – voor het grootste deel Arnhemsestraatweg - is 1,07 kilometer lang. De weg wordt gemiddeld 100 meter (!) verlegd tot bij het spoor. Voor de weg worden 130 grote bomen gekapt. De kosten voor de aanleg van de weg, zonder kunstwerken, bedragen zes miljoen euro, naar globale kostenraming.
Dat bedrag is inclusief aankoop van de grond en aansluitingen in oost en west, inclusief uitkoop van het Shellstation.
Geen kunstwerken, wel kunstgrepen. Daarmee heeft ‘Twickel´ de ontsnippering van parkje Hof te Dieren binnengesleept, subsidie voor een kasteel voor welgestelden, ad zes miljoen in natura.

Volgt brief met antwoord in Maart, met een korte terugblik.