Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 10 april 2012

Winkelcentrum Velperbroek - 9 april 2012

Een rondje langs het terrein Winkelcentrum Velperbroek. De bouw begint al aardig op te schieten.