Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 13 april 2012

Koningsplan

De rechtstreekse spoorverbinding tussen Arnhem en Apeldoorn staat weer eens op de agenda. Een lobby van bedrijven, instellingen en lokale en provinciale politici uit de regio Apeldoorn heeft daarvoor het oog laten vallen op de Koningslijn, het spoor tussen Dieren en Apeldoorn.