Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 16 mei 2012

Traverse Dieren - Ingezonden

Door: Het Comité

Geachte leden van het College van B.& W.

Bijgaand zenden wij u de tekst van een korte ingezonden brief.
Ten overvloede wellicht: het is ons ernst. Wij schakelen straks al naar de
stand van zaken de rechter in. Wij hebben voldoende steun. Graag bevelen wij
u het volgende aan. Zelfs bij geringe vaart is de schade bij een botsing al
gauw groot zoals u onlangs weer hebt kunnen waarnemen bij het spoor. Wat is
verstandig? Rijd niet door rood licht, rijd ook niet tegen een stootblok
aan. Zet liever tijdig wissels om.
Overigens, het zal ons niet verbazen als binnenkort door Twickel de
wijngaard 'Domein Hof te Dieren' wordt ingezet in de strijd tegen de foute
bundeling.
Op den duur doorziet men reclame wel. Het is geen goud wat er soms blinkt.

Met een vriendelijke groet,

J. Zijlstra,
namens Het Comité.