Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 17 mei 2012

Hemelvaart 2012

Het zesde schilderij van de Passie Cyclus door Rembrandt Harmenszn- van Rijn (1606-1669) - in de jaren dertig van de 17e eeuw geschilderd voor stadhouder Frederik Hendrik.
De eerste vijf schilderijen zijn hier te vinden.  

Hemelvaart (1636)