Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 18 mei 2012

Afspraak

Veel Rhedenaren maken zich (opnieuw) druk over de vervanging van de kliko’s door kleinere exemplaren waar ze bovendien meer voor moeten betalen. Te laat! De nieuwe afvalbakjes worden volgens plan door onze strot geduwd. Dat hebben we niet alleen aan de GroenLinks-wethouder Tiemens te danken. Zij voert gewoon haar program uit. Daar kan ik nog begrip voor opbrengen. Ik erger me meer aan de VVD-wethouders en raadsleden die dit laten gebeuren. Het gaat niet om zomaar een compromisje maar om een draai van 180 graden op een onderwerp dat door henzelf eerder tot gigantische proporties was opgeblazen.