Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 18 juli 2012

Groeten uit Hengelo


Groeten uit Hengelo (Ov.) van Antek Olszanowski van No Rail en lid van RONA