Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 3 augustus 2012

Harde schijf


Digitaal opgeslagen informatie is om verschillende redenen maar beperkt houdbaar. Een CD geeft na een jaar of zes, zeven de geest. Dat geldt ook voor andere gegevensdragers. Soms heb je dan een probleem in huis. Zo bleek een door de BBC op videoschijven vastgelegde kroniek van Groot-Brittanniƫ na zestien jaar onleesbaar te zijn. De computer en de programmatuur om de schijven te lezen bestonden niet meer. Weg investering, weg inspanning van duizenden mensen.