Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 23 augustus 2012

Internetdoosje (2)

De Gelderlander berichtte van de week over problemen met de aanvraag van subsidies door verenigingen via internet. Dit was voor mij aanleiding om daar eens wat dieper op in te gaan en mijn mening naar De Gelderlander te sturen. Vandaag publiceerde de krant mijn opinie. Hopelijk maakt het de discussie los.
Ik had al eerder aandacht aan dit onderwerp besteed in een van mijn columns, het Internetdoosje.


Vanwege plaatsgebrek was de tekst in de krant enigszins gekortwiekt. Hierbij de volledige tekst

Veel gemeenten zetten voor hun communicatie en informatieverstrekking vol in op internet. In dat “vol” zit ‘m de kneep. Dat gebeurt te snel en te rigoureus! Vaak gedreven door kostenbesparingen en gelegitimeerd door minimale wettelijke voorschriften.  Dit geldt zoals gezegd volgens mij voor meer gemeenten maar als voorbeeld voer ik Rheden op omdat ik redelijk op de hoogte ben van het reilen en zeilen van het lokale politieke en bestuurlijke leven.