Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 2 september 2012

Wat wil de VVD met de gemeente?

Wat hangt gemeenten boven het hoofd?  Ik heb de programma’s eens naast rapport Keuzes in Kaart gelegd.  

Ik begin met de VVD. Het programma Niet Doorschuiven maar Aanpakken is summier over lagere overheden maar dat neemt niet weg dat gemeenten belangrijke veranderingen te wachten staan. Die zijn veelal gekoppeld aan algemene thema’s als bezuinigingen, zorg etc.

Specifiek over gemeenten is het volgende in het programma te vinden:
·         De VVD wil een rechtstreeks gekozen burgemeester om het gemeentebestuur meer kracht en smoel te geven
·        Gemeentes worden verantwoordelijk voor begeleiding en verzorging. Zij kunnen mensen helpen met werk, onderwijs en huisvesting
·       De deelgemeentes en stadsregio's worden afgeschaft