Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 11 september 2012

Roemloos einde van 130 monumentale beukenbomen?


Ze staan aan de Zuidlaan van het landgoed Hof te Dieren, even boven de
spoorlijn.
‘De massale kap is nodig omdat de bomen een gevaar voor passanten kunnen
opleveren’. (Recent bericht in de media)

Voor het bezweren van dat gevaar kunnen de bomen echter ook ‘gemonitord'
worden, d.w.z. van tijd tot tijd geïnspecteerd op gebreken, waarna al naar
gelang incidentele maatregelen.
De ‘bejaarde bomen’ leven nog welig, maar net als iets oudere mensen
behoeven ze soms onderhoud.

Inwoners van Dieren en omgeving genieten dagelijks van de beukenlaan (zie de
foto voor een klein onderdeel ervan).
Er staat ‘De laan blijft overigens een laan, want na de kaalslag worden
nieuwe beuken geplant.’ Wat blijft er na die kaalslag nog te genieten?