Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 6 oktober 2012

Deelakkoord PvdA-VVD - Tijdpad AOW-leeftijd


Tijdens de coalitiebesprekingen hebben de VVD en de PvdA een deelakkoord gesloten. 
Daarin is onder andere afgesproken dat de AOW-leeftijd nóg sneller naar 67 jaar gaat dan al was overeengekomen in het Lente-akkoord (maart 2012) van de Kunduz-partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie).

Na 2015 wordt de AOW-leeftijd versneld verhoogd.

Daardoor komt de AOW-leeftijd al in 2021 op 67 jaar ipv in 2023.

Ik heb het bestaande tijdpad (volgens het Kunduz-akkoord) omgerekend naar het nieuwe tijdpad (volgens het deelakkoord PvdA-VVD).