Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 31 oktober 2012

Gemeenteraad van Rheden: Bedrog en machteloosheid.


Door: Joghum Sevenster

In 2002 verscheen een provinciaal rapport aangaande verbindingen (poorten) van de Veluwe met hun buitengebieden om zo dieren de gelegenheid te geven zich te verplaatsen.
Obstakels, bijvoorbeeld wegen, werden met behulp van ecoducten of faunatunnels opgelost.
In de gemeente Rheden betreft het de Havikerpoort, beginnende vanuit de Veluwe tussen De Steeg en Ellecom.
De grootste hindernis in deze poort, is de snelweg A 348 gelegen in de uiterwaarden van de IJssel. Dit probleem is opgelost door de aanleg van een faunatunnel ter hoogte van kasteel Middachten.

De Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap heeft uit eigen initiatief een advies geschreven waar het best de faunatunnel kon liggen met daaraan gekoppeld een hoogwater vrije vluchtroute die in verbinding moest staan met de tunnel. Dit hield in dat de tunnel plaats ongeveer 700 meter richting Dieren opgeschoven moest worden.       
Dit advies is genegeerd door de provincie. Alleen het onderwerp vluchtroute is meegenomen in de verdere ontwikkeling van het project Havikerpoort.