Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 2 november 2012

U merkt er niets van


De laatste keer dat mijn salaris werd verhoogd ligt alweer enige tijd achter me. Dat houdt ook in dat er geen inflatiecorrectie is toegepast. Ik klaag niet. Het zijn moeilijke tijden. Ik heb daar vrede mee en ik ben vast geen uitzondering. Veel mensen moeten het met iets minder doen. Ik was dan ook aangenaam verrast door de mededeling dat de gemeentelijke lasten in het komende jaar niet zullen stijgen. “Geen stijging lokale lasten” kopte het mededelingenblaadje van de gemeente Rheden een paar weken geleden. De burger merkt er niets van! Ha, eindelijk een overheid die van onze portemonnee afblijft. Die kunnen we veilig in de zak houden. Wat ’n bofkonten zijn we toch!