Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 15 januari 2013

Hof te Dieren, een zegen voor Dieren?


Naar aanleiding van de actie van het provinciebestuur rond de zogenaamde "veelschrijverij" van Joop Zijlstra heeft een cameraploeg van de EO afgelopen week met Joop opnamen gemaakt. 

De opnamen zijn woensdagavond 16 januari (morgen dus) om 20:25 uur te zien in het programma "De vijfde dag". 


Joop Zijlstra: "Het geld voor de wegverlegging is ten onrechte onttrokken aan het budget van 'Traverse Dieren'. Dat plan was bedoeld om de verkeerssituatie in Dieren te verbeteren. Bij vrijkomen van de voor de verlegging uitgetrokken gelden kan de verdiepte bak voor het verkeer bij het NS-station gewijzigd in een tunnel, zoals voorzien in plan 'Hart van Dieren'.
Dan ontstaat voldoende ruimte voor een parkeervoorziening ten zuiden van het station, tot ieders voldoening daar. Misschien blijft er dan ook nog over voor broodnodige aanpassing van het
plan voor een kruispunt Willemsestraat/De Bruinstraat."


Met onderstaande brief informeert Zijlstra de leden van provinciale staten over het plan om op Hof te Dieren een zorgcomplex met 38 exclusieve appartementen te bouwen. 

Door: Joop Zijlstra

Het nieuwe plan van projectontwikkelaar Twickel voor Hof te Dieren is te vinden via internet. (‘ZorgID’ intypen en ‘Hof te Dieren’ invullen bij ‘zoeken’.) ‘Het project Hof te Dieren zal bestaan uit circa 38 appartementen voor bewoners vanaf 75 jaar met een somatische of een psychogeriatrische zorgvraag.