Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 28 januari 2013

Zwembad Velp: Standpunt PvdA Rheden

De PvdA Rheden licht, bij monde van fractielid Heleen Denie, toe wat haar standpunt is in de te maken keuze voor het zwembad in Velp.
Dinsdag 29 januari beslist de gemeenteraad van Rheden over de plek van het nieuw te bouwen zwembad. Wordt het een prestigieus-Arnhem-Sportstad-bad op de grens van Velp en Arnhem, gefinancierd door Arnhem en Rheden, of een Rhedens bad dat voldoet aan de wensen van inwoners en de verenigingen van de gemeente Rheden?
Al eerder probeerde het College de voorkeursvariant met Arnhem aan de raad te ontlokken. Vergeefs. De raad stemde niet in met een zwembad in “het Gat van Gerritsen”,maar ook niet in met een bad aan de Reigerstraat. In beide gevallen investeringen voor Rheden van 8 tot 8,5 miljoen.
Het College kreeg geen meerderheid voor haar voorkeur en kreeg opdracht een goede vergelijkende studie te maken en op grond van die vergelijking moet de raad gaan kiezen.

Traverse Dieren: zienswijze Comité - begeleidende brief aan Gemeente Rheden

Begeleidende brief aan het gemeentebestuur van Rheden bij de zienswijze van het Comité op het Inpassingsgplan Traverse Dieren.

Door: Joop Zijlstra 

Bij dezen stel ik u in kennis van de zienswijze van Het Comité op plan 'Traverse Dieren', die wij bij brief van 22/1 toezonden aan het College van GS. 

Mocht een van u of mochten meerderen van u een nadere toelichting willen hebben, dan ben ik graag bereid die te geven.

Geeft u vooral aandacht aan de laatste zin van puntje 5 van de zienswijze.

Het betreft de switch van projectontwikkelaar Twickel van een wooncomplex met  kostelijke appartementen op Hof te Dieren, naar een zorgcomplex met 38 stijlvolle appartementen voor welgestelden van boven de 75, somatisch of psychogeriatrisch gekweld. De plannen voor dat complex zullen u worden toegelicht in een informatieavond op 5 februari aanstaande door instituten - als ik het goed heb – gelieerd aan bouwmaatschappij Volker Wessels. )*