Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 8 februari 2013

Badderen


De Rhedense gemeenteraad heeft gekozen voor een nieuw zwembad aan de Velpse Reigerstraat en voor samenwerking met zwemclub PFC Rheden, sportcentrum Jagyba en ROCA12. De andere optie, het gezamenlijke zwembad aan de Arnhemsestraatweg, een coproductie van Rheden en Arnhem, kwam niet eens aan stemming toe.

Vorige week voorspelde ik dat de gemeenteraad er niet uit zou komen. Ik had het mis en ik ben daar blij om. Blij met deze keuze en blij dat mijn twijfels over de onafhankelijkheid van deze raad nu eens niet werden bevestigd.

Een zware nederlaag voor het college van B & W en meer in het bijzonder voor VVD-wethouder Haverkamp die het afgelopen jaar alles uit de kast trok om de “Arnhemse optie” door te drukken. Tot op het laatste moment werd de gemeenteraad bewerkt. De Arnhemse wethouder Elfrink kwam te elfder ure nog met vage toezeggingen voor extra Arnhemse investeringen in duurzaamheid en energiebesparing. Duidelijk bedoeld om de twijfelaars in de Rhedense raad over de streep te trekken. Tevergeefs!