Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 10 februari 2013

Godallemachtig

Door: Joop Zijlstra

In Zeeland is opschudding over de eedaflegging van een GS-lid.  Linkerhand hoog (want kindje in de rechterarm), en haar woorden ‘.. Godallemachtig.’ )* 

Het nieuws in rep en roer.

Zonder tekort te doen aan procedures zeg ik : ‘Och, kom, waar gaat het om. 

Commissaris van de koningin, mevrouw Peijs, had tevoren toch even beter kunnen kijken?

Hoe anders gaat  als een eed eenmaal is afgelegd.