Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 13 april 2013

ROC A12: Ruim die troep op!

Willem, woonachtig in Nieuw Velp-Zuid, zocht contact met mij vanwege  
klachten over het ROC A12. Veel buurtbewoners ergeren zich mateloos aan het zwerfvuil in de omgeving van de school.

(21-04-2013: Zie ook het weerwoord van ROCA12 )
Het ROC  voert reclame onder de leus “Wereldschool”. De school doet mee aan Eco-schools (een internationaal keurmerk voor duurzame scholen) maar, zoals uit bijgaande foto’s blijkt,  kennelijk niet aan de actie “Supporter vanSchoon”.