Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 23 april 2013

Traverse Dieren in alle oprechtheid

Door: Adriaan Dolk

De inwoners van Dieren hebben zo’n honderd zienswijzen ingediend op het provinciale project van de Traverse (verbetering van de verkeerssituatie in Dieren) en nog eens 100 op het gemeentelijke project (ontwikkeling van het stationsgebied).

Hoe komt dat toch, die hardnekkige onvrede? Het is van hetzelfde laken en pak als bij het project Hart van Dieren. Wonen er in Dieren alleen maar van die ontevreden mensen, die overal wat op te vitten hebben en steeds maar dwars willen zijn?

Laat ik mij beperken tot het onderwerp waar ik enigszins mee vertrouwd ben en waar ik in 2008 een ingezonden brief over schreef die ook op dit blog was te lezen. “Die raadselachtige wegverlegging” stond er boven. Sindsdien kwam de wegverlegging regelmatig in het openbaar aan de orde.