Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 26 april 2013

Lintjesregen 2013 - Rheden, Doesburg, Rozendaal

In de gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal daalden de lintjes neer op tien inwoners. Zij zetten zich allen langdurig in en op een bijzondere manier in voor de gemeenschap en werden daarvoor beloond met hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje –Nassau. Het betreft:

Podium Atelier Velp: Flipflop van Groep Pieper-Rook


Afgelopen dinsdag werd de gift van 300.000 euro voor de realisatie van een podiumvoorziening in de nieuwbouw van Atelier Velp door de Rhedense gemeenteraad goedgekeurd.

In eerste instantie leken de VVD, het CDA en de Groep Pieper-Rook hun goedkeuring aan het voorstel te onthouden. Vooral de VVD en Groep Pieper-Rook uiten zich kritisch. 

Maar zie, na een schorsing van de raadsvergadering (aangevraagd door de PvdA) draaiden genoemde partijen als een blad om de boom om. 

Vooral de ommezwaai van de VVD en de Groep Pieper-Rook was opvallend. Zo werden vóór de schorsing vragen van Magda Rook (Groep Pieper-Rook) door wethouder Tiemens met tegenzin beantwoord. Tiemens had in haar eigen woorden "niet de neiging in te gaan op de vraag" (van Rook). Ik heb de VVD en de Groep Pieper-Rook gevraagd waardoor die plotselinge wending werd veroorzaakt. Bijgaand de mailwisseling met Wim Pieper. 

Wim Pieper dook weg voor mijn vragen.