Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 4 mei 2013

4 mei

Het bord aan de trein vermeldde de eindbestemming
(
 collectie Herinneringscentrum Kamp Westerbork )

93 keer vertrok op dinsdag de trein vanuit Westerbork naar Auschwitz.  

In de goederenwagons zaten meer dan 1000 mensen gepropt. 

Tussen 1942 en 1945 werden zo 107.000 Nederlanders , voornamelijk joden, vanuit Westerbork naar het vernietigingskamp gevoerd. 

Slechts 5.000 mensen overleefden het. 

Zo zag het bord er in de oorlogsjaren uit.