Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 23 mei 2013

Onze dorpen

Ik kom nog even terug op de treinramp bij Wetteren. Laat u niet afschrikken door technische details.


In Basisnet Spoor is vastgelegd waar vervoerders aan moeten voldoen. Vervoer van gevaarlijke stoffen wordt getoetst aan risico's: het Groepsrisico en het Plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand, die als een totempaal 365 dagen 24 uur per dag in weer en wind onbeschermd buiten staat, overlijdt ten gevolge van een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen dat passeert. De norm is 1 op 1 miljoen.

Het groepsrisico is de kans dat een groep van 10 of meer personen die zich langs een transportroute bevinden in één keer wordt gedood door een ongeval. De norm voor 10 doden is 1 op 10.000 (per spoorkilometer, per jaar).

Als de kans groter is dan de norm dat is er sprake van verhoogd risico. Deze berekeningen worden ook gebruikt bij het verlenen van bouwvergunningen. Denk aan scholen, winkels, woningen en fabrieken. Afstand tot de transportroute, het aantal mensen dat er verblijft en de duur van dat verblijf tellen mee. Als je onder de norm blijft is er geen vuiltje aan de lucht. In Velp werd de berekening onder andere gebruikt voor de bouwvergunning van de Lidl aan de Nordlaan. De risico’s waren ‘verwaarloosbaar’.