Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 25 februari 2014

Bij GroenLinks valt wat te kiezen

Door: Bob Bouhuijs

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen valt binnen GroenLinks Rheden wat te kiezen. Pieter Groenewoud probeert namelijk middels de lijst van deze partij een raadszetel te bemachtigen. Gezien zijn positie op de lijst, zal hij de nodige voorkeursstemmen moeten verwerven.

Groenewoud is de laatste jaren als raadsvolger en de afgelopen maanden als raadslid voor GroenLinks actief geweest binnen de Rhedense raad. Hierin liet hij op grond van zijn principes en een gedegen dossierkennis veelvuldig een eigen geluid horen dat soms afweek van dat van zijn fractie. Zo stemde hij tegen het bouwplan Nimmer Dor, terwijl zijn fractiegenoten ermee instemden. Ook op andere sociale en ecologische dossiers toonde Groenewoud een kritische, autonome houding, waarbij hij het college het vuur na aan de schenen legde.

Dat Groenewoud het plan Nimmer Dor al jaren sceptisch tegemoet treedt en uiteindelijke tegen stemde, ligt volledig in de lijn van de politieke uitgangspunten van zijn partij. In zijn verkiezingsprogramma stelt GroenLinks Rheden onomwonden dat de partij zich wil inzetten voor beschermde dieren zoals uilen en dassen. Juist het feit dat er zich op en nabij Nimmer Dor  steenuilenen bevinden, die door de bouw van een wijk ernstig bedreigd worden, had de andere fractieleden ook tot een kritische houding moeten bewegen. Dat zij instemden met de bestemmingsplanwijziging is dan ook moeilijk te begrijpen.


Wie dus bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een authentieke, principiƫle GroenLinkser aan een raadszetel wil helpen, doet er goed aan op Pieter Groenewoud, nummer zeven op de lijst, te stemmen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten