Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 15 mei 2014

Vervuld van eigen voortreffelijkheid

Door: Adriaan Dolk

Als de grootte van hun fractie meedeint op golven van landelijke voorkeur van de kiezer geeft dat gretig aanleiding voor de politieke prominenten van de grootste partij in de gemeente Rheden om zich met trots op de borst te kloppen. Gemakshalve ontgaat het deze bollebozen dat de gunst van de kiezer waar zij van profiteren het gevolg is van het optreden van landelijke politici.

Laten we het er voorlopig maar op houden dat het gezegde ‘eigen roem stinkt’ bij de lokale volksvertegenwoordigers zich niet onmiddellijk op de voorgrond dringt als zij met evangelisch besef van eigen verdiensten verslag doen aan de buitenwereld.

‘De afgelopen weken is, onder formidabele leiding van formateur Ron K├Ânig, intensief en bijzonder constructief gebouwd aan een coalitieakkoord met de partijen D66, CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie.’, is de snorkende openingszin in de uitnodiging van D66, afdeling Rheden aan haar leden om het nieuwe coalitieakkoord te bespreken.