Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 24 april 2014

Kiloknallers!

Soms, als ik in een heel goede bui ben, verbaas ik me erover. Maar vaker nog erger ik me er groen en geel aan. Dan heb ik het over het gehuichel en het onwaarachtige amateurtoneel dat we vanuit de politieke ivoren torens krijgen voorgeschoteld. Zouden politici nu echt geloven dat wij alles wat ze ons serveren voor zoete koek slikken? Neem nou dat zorgakkoord. Ernstig kijkende politici die ons willen doen geloven dat zij hun specifieke punt voor de poorten van de hel hebben weggesleept. Achter de schermen zijn ze het volledig met elkaar eens. De rest is fake. Het gaat uitsluitend om de verpakking. Hoe verkoop ik dit aan mijn achterban.

Kijk eens hoe goed wij het met u voor hebben. Er worden extra middelen voor de langdurige zorg en jeugdzorg beschikbaar gesteld ter hoogte van ... lees verder op het Ouderenjournaal