Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 29 augustus 2008

Die raadselachtige wegverlegging

Door: Adriaan Dolk

Op het weblog van Politiek Rheden (Theo Kooijmans) zijn verslagen te vinden van de Tafel van Tien (TvT) U weet wel die denktank van belangenverenigingen die zich volgens de Gelderlander unaniem achter het alternatief 3a opstelde van de Traverse van Dieren. Een konklusie die met graagte door het College en de Raad werd overgenomen. In de vergadering van 25 juni was dat aanleiding voor euforische opluchting over de herstelde draagkracht onder de bevolking van Dieren.

In het (concept) verslag van de TvT op 18 juni is te lezen dat een vertegenwoordiger van de Stichting Twickel een brief van het Comité aan de minister over de verlegging van de N348 een hoog “roddelbladgehalte” toekent. Ik ken de brief niet maar het lijkt me aan de geadresseerde om dit te beoordelen en dan te reageren.Twickel zou rechtstreeks naar het Comité een reactie kunnen geven of een bericht naar de pers kunnen zenden. Begin augustus is Twickel daartoe nadrukkelijk uitgenodigd door de heer Zijlstra, secretaris van het Comité.

Begrijpt overigens iemand in Dieren waarom er (zeg) 10 miljoen euro moet worden uitgegeven om de N348 naast het spoor te leggen? Jazeker, er is in december 1996 een intentieverklaring getekend door de gemeente en Twickel. In ruil voor het gebruik van een stukje grond voor het nieuwe Rhedens lyceum belooft de gemeente zich in te spannen de weg te verleggen. Maar ja, die 10 miljoen belastinggeld leidt niet tot enige verbetering van het verkeersprobleem in Dieren.

En dan is er natuurlijk de ontsnippering van het landgoed Hof te Dieren en de afsluiting van de Doesburgse dijk. De hele Veluwe om te wandelen ligt naast de deur van de Dierenaren, maar de ongekende vreugde die ons wordt voorgespiegeld te mogen verpozen op een ontsnipperd landgoedje wordt wel heel nadrukkelijk opgehemeld.

Interessant zou het zijn de voorgenomen projectontwikkeling van Twickel op dit landgoed beter te kennen. Welk deel is nog beschikbaar voor recreatie van de Dierenaren na aftrek van de oppervlakte voor gebouwen en omringend privé terrein? Wie weet is de ontsnippering van het landgoed vooral bedoeld om de exclusiviteit van het geplande appartementencomplex te verhogen?

Op 14 juni jl noteert architect Michael van Gessel in het “Hollands dagboek” (NRC Handelsblad) dat hij in de voorbije week heeft overlegd met de ING bank over een nieuw gebouw op het landgoed Hof te Dieren. Zo’n overleg met de bank heeft alleen zin als er uitgewerkte plannen zijn. Het lijkt me hoog tijd dat Twickel deze plannen snel bekend maakt. In één moeite door kan dan ook het roddelbladgehalte van de door hen gewraakte brief worden aangetoond.

Een geheel nieuw perspectief in deze materie biedt Zijlstra met de suggestie om een gepland herstellingsoord niet op het Wagenaarplein in Dieren te bouwen, maar op dit landgoed. Grootgrondbezitter Twickel kan dan haar sociale betrokkenheid tonen en iets terug doen voor vroegere feodale misstanden. (Waarom vragen alleen de Surinamers om excuses?) Iedereen zal het er dan snel over eens zijn dat ook het belang om de weg te verleggen niet zo groot meer is. Die miljoenen euro’s kunnen dan geheel ten goede komen aan de verbetering van de verkeerssituatie in Dieren.

Adriaan Dolk, Dieren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten