Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

maandag 7 januari 2008

Niks

Bent u ook op 't Gelderse society-evenement van het jaar, de nieuwjaarsrecptie van de gemeente Arnhem, geweest? Zo niet dan weet u volgens de Gelderlander gelijk weer in welke klasse u valt. Dat raakte me toch wel heel erg diep. Ik heb de post van de afgelopen weken nog maar eens doorgenomen maar ik vond geen uitnodiging. En daardoor heb ik ook het belangrijkste nieuws gemist. Het gonsde door de Eusebiuskerk. De stenen vielen erdoor uit de muren. Het gerucht ging dat Krikke naar Friesland gaat. Dat schijnt NIET waar te zijn.

Op mijn eigen nieuwjaarsreceptie was tout Rheden aanwezig. Het gerucht ging dat ik naar Rozendaal zou vertrekken. Dat schijnt NIET waar te zijn. Ik ben er in mijn nieuwjaarsrede natuurlijk niet op ingegaan maar ik heb laten doorschemeren dat bruisend Rheden nog bruisender moet worden. Dat zegt genoeg. Daaruit zou je kunnen concluderen dat ik Rheden een warm hart toedraag.

En kijk eens wat er er het afgelopen jaar allemaal niet tot stand is gebracht: Beekhuizen definitief naar het romantische krakersgilde, Hart van Dieren weer vele stappen verder, het Steegse klooster kreeg een nieuwe bestemming als Polen-pakhuis, alle politieke partijen hebben de smaak van het wethouderschap mogen proeven, een nieuwe naam voor Rheden Het kan allemaal niet op. Alle problemen zijn opgelost.

De Rhedense burgemeester Petra van Wingerden had in de Gelderlander ook een zeer veelzeggende nieuwjaarswens: “Ik wens ieder een gezond , veilig en voorspoedig 2008. Met een nog betere digitale dienstverlening via www.rheden.nl” Aldus Petra.

Ze wijst niet voor niks op de website. Ik voel me daardoor dan ook rechtstreeks aangesproken. Dat heeft ze speciaal voor mij gezegd. Zeer koninklijk en uiterst subtiel. Zie het Laatste Nieuws op de website van Rheden. Koninklijke onderscheiding (04-01-2008) Toeval bestaat niet. Ze wil me voordragen voor een lintje. Dat kan niet anders. Hiep,hiep,hiep hoera!

En ik verwacht voor 2008 een stralend Rheden. De kandidaat-wethouders stellen zich al op in rotten van tien, Riviersteen gaat bevolkt worden met de crème-de-la-crème, de verbindingsweg tussn de dorpenroute en A348 wordt uit de Groene Wig gesloopt, 18 hectare bos wordt gekapt voor een tweehonderd jaar oude droom, in Oud Velp-Zuid gaan we niet hoger dan 11 étages.

En Marijke van Haaren wordt burgemeester van Rozendaal, nadat ze eerst een tunnel onder Laag Soeren heeft bevochten en Rozendaal gepromoveerd is tot inwonersklasse 10.

Maar het belangrijkste van al: Problemen zijn niet meer van deze tijd. We kennen alleen nog vraagstukken.

Hèt society-event van 2009, de nieuwjaarsreceptie van Politiek Rheden, is al in voorbereiding. Zorg dat u daar gezien wordt. Het gaat gegarandeerd door.
Althans.... als de bestuurlijke plicht ons niet elders roept.

De Raad van Bestuur van Politiek Rheden wenst ieder een gezond, veilig en voorspoedig 2008. Met een nog betere digitale dienstverlening via http://politiekrheden.blogspot.com.

U ziet het. Ik heb ’t in mijn vingertoppen. Hartelijk, diepzinnig, hoogstaand en verfijnd.

Of doe ik nu een Adaatje? Dat maakt allemaal niks uit hoor. Als iemand me van plagiaat beschuldigt verwijder ik deze posting wel.

Niks zeggen is en blijft een kunst.

Samen sterk voor een stralend, super=Rheden.