Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 15 februari 2008

Elsenaar - ga aan het werk! - Zwembadvisie

Waar blijft die zwembadvisie?

Ik had al ’n paar maanden geleden beloofd om eens wat te zeggen over het plan van aanpak voor een visieontwikkeling op zwembaden in de gemeente Rheden. Hart van Dieren slokte vrijwel al m’n aandacht op maar ik heb nu eens een blik in dat document geworpen. Het heet overigens “eerste aanzet plan van aanpak zwembadenonderzoek” Het stelt ook niet zoveel voor.

Het is het eerste plan van een reeks plannen die ooit moeten uitmonden in “iets”.

Wat dat “├»ets” is blijft nog in nevelen gehuld.
Intussen is de gemeente de locatie Nieuwland in Dieren kwijt. Waar de gemeente destijds 45 eurocent ontving is Nieuwland inmiddels verkocht aan een “leisure”- ondernemer die er een welness-centrum wil bouwen. En daar hebben de vorige eigenaren echt wel meer dan 45 eurocent voor gevangen. De gemeente heeft ook nog een vordering op deze heren. Hoe het hier mee staat is onbekend.

In antwoord op mijn zwembadbrief zegt de gemeente:

Tenslotte vraagt u een snelle beslissing over de toekomst van de zwembaden. Op 4 september 2007 heeft ons college een plan van aanpak vastgesteld op basis waarvan een kortlopend (behoefte)onderzoek zal plaatsvinden naar het toekomstig gewenst zwemvoorzieningenniveau in onze gemeente.

In september 2007 is die “eerste aanzet tot een plan van aanpak voor een visieontwikkeling op zwembaden in de gemeente Rheden” voor kennisgeving door de raad aangenomen.

“De doelstelling van is het uitvoeren van een objectief en deskundig (behoefte)onderzoek naar de zwemvoorzieningen in de gemeente Rheden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, en de daaruit voortkomende conclusies en aanbevelingen, dient college en raad een gefundeerde keuze te kunnen maken over het gewenst toekomstig zwemvoorzieningenaanbod in onze gemeente”.

Een en ander moet uitmonden in een “advies waarbij een aantal mogelijke toekomstopties worden voorgelegd, met de daaraan verbonden consequenties, waaruit uw college c.q. de gemeenteraad een gefundeerde keuze kan maken.”

Eigenlijk zegt dit plan alleen dat er een bureau geselecteerd moet worden die het onderzoek gaat uitvoeren. Is dat nu gebeurd? En? Is dat onderzoek nu aan de gang?

Het streven was om de raad eind 2007 een besluit te laten nemen.

Nou ik heb nog niks gezien. Ook nu, februari 2008, ligt er nog niks op tafel. En het zal nog wel even duren.

Klaarblijkelijk is het wel mogelijk om binnen ’n paar maanden voor heel Dieren een dorpsvisie op te stellen maar om een visie te ontwikkelen op de zwembaden is natuurlijk een veel grotere toer. Da's logisch. Toch?
Dat zal dus nog wel even aanlopen.

Hans Elsenaar is de sportwethouder maar ik heb behalve wat ludieke foto's nog niks van 'm gezien. Het is de hoogste tijd dat ie met tastbare resultaten op de proppen komt.

Het is nu wel welletjes met lintenknippen en verkleedpartijen.
Er is nog meer te doen.
En die coiffure mag gerust even in de war raken.

Waar blijft die zwembadvisie?

Vort! Mouwen opstropen en aan de slag!

Kun je best nog even doen voordat je vanwege Hart van Dieren afscheid neemt.