Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 16 februari 2008

Bomenkap Rozendaalse Veld - Video 16 feb 2008 ca 10:45 u

Ik wist niet vanmorgen precies waar de bomenkap op het Rozendaalsveld plaatsvond maar over de stille heide was al van verre was het angstaanjagende gegier en gesnerp de machine gevolgd door gekraak van versplinterd hout te horen.

Ik heb er 'n filmpje van gemaakt en op mijn weblog geplaatst.
Aanvankelijk lukte dat uploaden niet goed.
Ik kreeg de film wel te zien terwijl ik het bericht aan het bewerken was maar niet als ik de blog gewoon aanroep.
Daarom heb ik 'm ook op GoogleVidea en op YouTube gezet.
Nu is het wel gelukt.

Het filmpje is wat wazig. Dat komt omdat ik tegen de zon in moest filmen. Ik kon niet vanuit een andere hoek filmen.

Klik op de driehoekjes om de film te starten.


Als het niet lukt met het YouTube-filmpje: klik dan hier om naar het filmpje op Google Video te zien.

Ada Boerma's plagiaat: reactie VVD-Maasdriel

Voor de VVD in Maasdriel en voor de Drielse gemeenteraad is met de spijtbetuiging van Ada Boerma "de kous af".
Okay, dat is hun pakkie an. De Drielse VVD wil ook van deze affaire af.
Toch bezweken onder de druk van hun collega's.
Ze hadden wel wat fermer voor fractiegenoot Cees Sips mogen opkomen.
En de verontschuldiging van Ada was wel heel erg mager.

Ze zoeken het in Maasdriel verder maar uit.

Onderstaand de reactie van de VVD.
-----------------------------------------
Voorzitter,

Vele mensen hebben, via verschillende media uiting gegeven aan hun mening in de kwestie van het gedeeltelijk overschrijven van de speech van Thom de Graaf.
De VVD fractie voelt zich nog het beste thuis bij het standpunt van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde professor Paul Frissen die letterlijk zegt

“Het is dan ook gepast dat de burgemeester welgemeende excuses maakt, besef laat blijken dat dit het ambt en het openbaar bestuur schaadt en dat vervolgens de gemeenteraad besluit dat de excuses zijn aanvaard, met de uitspraak : eens maar nooit meer.

In haar zojuist uitgesproken verklaring gebruikt de burgemeester de woorden “ik betreur” en “het spijt mij” en “omissie”
Onze fractie beschouwt dit als een excuus, zoals de Tlburgse hoogleraar in zijn tekst bedoelde.
Voor de VVD fractie is met dit excuus de kous af voor wat betreft het niet vermelden van de bron in de installatiespeech.
Voor de VVD fractie is dit ook : eens maar nooit meer.

De VVD fractie is echter teleurgesteld over de opstelling van het CDA en GL zoals bleek in het Brabants Dagblad van 10 Januari 2008. De uitspraak dat de VVD op de man heeft gespeeld in de kwestie van de installatiespeech heeft niet bijgedragen aan een verbetering van de onderlinge verhoudingen in deze raad, eerder zijn ze daardoor verslechtert.

Het feit dat de burgemeester zich niet openlijk distantieert van dat soort beschuldigingen, geeft aan dat ze de rol van bruggenbouwer/verbinder, in onze ogen, niet voortvarend oppakt.

Geen misverstand. Ook de VVD vindt daden belangrijker dan woorden.
Het gaat de VVD fractie ook om wat de burgemeester DOET. Iets niets doen, terwijl je daartoe wel een duidelijk verzoek hebt gekregen, is ook een daad.

De VVD fractie heeft een nadrukkelijk verzoek aan de burgemeester gedaan zich in het openbaar te distantiëren van de woorden in de media van CDA en GL. Door dat niet te doen heeft zij, wat onze fractie betreft, een kans om de verhoudingen in de raad te verbeteren, gemist

Het zou de burgemeester sieren en het zou bij haar opdracht om de verhoudingen te verbeteren passen , als zij boven de partijen ging staan en openlijk zou aangeven dat zij niet achter de beschuldigende woorden van het CDA en GL staat.

Door het uitblijven van een openlijk afstand nemen van de beschuldigingen in de media door CDA en GL ge-uit aan het adres van de VVD betwijfelen wij of de burgemeester in staat zal zijn haar rol als bruggenbouwer / verbinder waar te kunnen maken. Wij hopen als VVD fractie echter dat de burgemeester alsnog in staat zal zijn om deze opdracht te kunnen realiseren.

Ada Boerma's plagiaat: gemeenteraad past bij letterdief

Ada Boerma heeft gisteren een verklaring afgelegd in de gemeenteraad van Maasdriel.
Ze is erg hardleers. Ze heeft er spijt van dat het niet noemen van de bronnen geleid heeft tot commotie.
Ze betreurt het feit dat ze onzorgvuldig is geweest en de bronnen niet volledig heeft gemeld. Dat zou wel komisch zijn geweest. Als ze bij al die passages had gemeld dat deze afkomstig waren uit de speech van Thom de Graaf.
En het effect daarvan zie ik al voor me.

Ze zegt niet dat ze spijt heeft van haar plagiaat en de daaropvolgende ontkenning. Nee, alleen het feit dat er commotie is ontstaan spijt haar.
Dat geloof ik graag ja.

De gemeenteraad van Maasdriel is tevreden met Ada's gedraai.
Behalve de VVD reageerde geen enkele fractie op de verklaring.
Daarmee heeft deze raad zich gediskwalificeerd, zich belachelijk gemaakt.

Die raad krijgt wat hij verdient: een letterdief!

-----------------------------------------------------------
Verklaring burgemeester in raadsvergadering d.d. 14-2-2008

Als burgemeester van Maasdriel en als voorzitter van uw raad maak ik van de gelegenheid gebruik het woord tot u allen te richten in deze vergadering over het publieke debat dat in januari van dit jaar ontstaan is naar aanleding van mijn installatiespeech. Althans, delen van mijn speech zoals op 30 november 2007 door mij verwoord zijn.

De brede media-aandacht ontstond op 9 januari 2008. Ik heb als reactie hierop een schriftelijke verklaring opgesteld en deze op 9 januari verzonden naar de media en naar uw raad.

In aansluiting op deze verklaring deel ik u mee dat ik betreur dat ik bij het uitspreken van deze speech niet de uiterste zorgvuldigheid betracht heb en de bronvermelding niet volledig is geweest.

Ik realiseer mij dat deze omissie van mij aanleiding is geweest voor commotie. Het spijt mij dat mijn speech tot gevolg heeft gehad in Maasdriel en daarbuiten.

Ik ben en blijf verantwoordelijk voor mijn installatiespeech. Ik hecht er dan ook aan, aan u als raad te verklaren, dat ik er alles aan zal doen om het beeld dat ontstaan is, weg te nemen.
Ik wil met alle mogelijkheden die ik tot mijn beschikking heb aan Maasdriel werken, op een positieve manier.

Dank u wel.

A.H. Boerma – van Doorne

Jan Bart Wilschut kijkt niet om in wrok (2)

Afgelopen maandag schreef ik een reactie op het artikel van Jan Bart Wilschut in de Regiobode van 6 februari.
Bijgaand, voor de volledigheid, een verkorte versie.
Deze is ook verschenen in de Regionode van 13 februari.

-----------------------------

In de Regiobode van 6 februari kwam Jan Bart Wilschut uitgebreid aan het woord onder de titel “Wethouder Jan Bart Wilschut kijkt niet om in wrok”.

Hij zegt dat mensen die zich verzetten tegen een bepaald plan hun verantwoordelijkheid moeten nemen en aan de rest van de gemeenschap uit moeten leggen waarom je tegen iets strijdt. Ja, tegenstanders zijn medeverantwoordelijk.

Typisch! Zeggen dat je niet in wrok omkijkt om vervolgens uit te halen naar de tegenstanders.

Als tegenstander inzake de gang van zaken rond Hart van Dieren. zal ik over die medeverantwoordelijkheid heel onbescheiden bij mezelf beginnen. Twee voorstellen om de grip van de gemeente en de gemeenteraad op het project te verstevigen werden in 2005 door Jan Bart Wilschut en de gemeenteraad van tafel geveegd. Daarop ben ik met mijn partij Leefbaar Rheden uit de toenmalige coalitie van Leefbaar Rheden, PvdA, CDA en VVD gestapt..

Wilschut vergeet ook de 1500 gemotiveerde bezwaarschriften die eind 2005 binnenkwamen. Net als de alternatieven die door Roskam, Laboyrie en diverse mensen en groeperingen op verschillende momenten zijn aangedragen.

Jan Bart Wilschut heeft nooit en te nimmer kunnen aantonen hoe groot de groep voorstanders van het project buiten de gemeenteraad om was. Mijn voorstellen om via een referendum (februari 2006) en, toen ik al lang uit de raad was, in een gewogen enquête (voorjaar 2007) het draagvlak voor Hart van Dieren vast te stellen werden afgeschoten.
En het GBO die grote delen van de Dierense bevolking wertegenwoordigt werd zelfs, ondanks meerdere pogingen daartoe, niet meer te woord gestaan.

De “tegenstanders” hebben dus wel degelijk hun verantwoordelijkheid genomen. Maar alles wat niet in de kraam van de 8-min-kongsi te pas kwam werd in de prullenbak gekieperd.

Wat nu boven alles uitsteekt is het feit dat de stuurgroep met in zijn kielzog de gemeenteraad van Rheden volledig heeft gefaald.

Jan Bart Wilschut is niet de enige die verantwoordelijk is voor de 8-min flop. De belangrijkste verantwoordelijke, gedeputeerde van Haaren, zit er zelfs nog steeds. En ik zal het lijstje verantwoordelijken hier nog even aanvullen: Joop Kock, Co Verdaas, Jan Jansen, Petra van Wingerden, de PvdA-fractie onder leiding van Pedro Canters, de VVD-fractie van Ronald Haverkamp, de CDA-fractie van Hein de Gooijer en de ChristenUnie van Hendri Witteveen.

Het siert Jan Bart Wilschut dat hij nu zijn verantwoordelijkheid neemt. Voor een gezonde nieuwe start moet er echter schoon schip worden gemaakt. Zoete broodjes bakken heeft geen enkele zin. De rest moet ook weg.

Theo Kooijmans, Velp

Onderstaand een afbeelding van de brief in de Regiobode.