Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 8 april 2008

Over Jaap, de VVD en mijn aspiraties

‘N opmerkelijk nieuwtje op de website van de Gelderlander. Voormalig D66-raadslid Jaap Uithof stapt over naar de VVD. Wat is er toch bij de Rhedense D66 aan de hand? Voelt Jaap zich door die partij in de steek gelaten? .

Ik vond juist dat D66 goed bezig was. Martijn Leisink van de Gelderse D66-fractie timmert aan de weg met Hart van Dieren en de Pleijroute. Ik voelde me juist aangetrokken tot D66. Maar ja, je kunt van buiten niet zien wat er binnen zo’n partij aan de hand is.

Is Jaap gewoon D66-moe? Zou hij genoeg hebben van de politiek-correcte Pechtold. Of is er bonje in de D66-tent? Zijn er in Rheden te weinig leden die zich actief willen inzetten en kwam alles op Jaap neer en komen die leden alleen van hun gat als ze uit mogen maken wie er waar op de kieslijst komt? Je eerst vier jaar rot werken om dan afhankelijk te zijn van ’n paar leden die je weg kunnen stemmen. Wel heel democratisch allemaal maar daar werk je natuurlijk niet voor.

Of is Jaap gevallen voor de VVD. De partij die door Wilders en Verdonk in een hoek wordt gedreven. En de VVD profileert zich niet op referenda, gekozen bestuurders etc. Onderwerpen die juist tot het kernprogramma van D66 horen.

Ronald Haverkamp zegt dat hij Jaap persoonlijk heeft overgehaald om zich bij de VVD aan te sluiten. En Ronald is volgens eigen zeggen al bezig met de nieuwe ploeg voor de verkiezingen van 2010.

Laat de VVD nu alle schijn varen? Maken tegenwoordig de VVD-leden niet meer uit wie er op welke plaats op de kieslijst komt Het lijkt erop dat Ronald nu volledig de dienst in de Rhedense VVD uitmaakt. Is in Rheden een liberale Marijnissen opgestaan?

Volgens mij heeft het binnen de VVD onlangs ook nog flink gerommeld. Raadslid Hagedoorn stapte op en de heer Broeks, als raadsvolger de eerste op de lijst om haar op te volgen trok zich terug. Hij legde tegelijk ook maar zijn functie als fractiesecretaris neer. Brieven over het aftreden van Hagedoorn en het terugtrekken van Broeks die op de agenda van de gemeenteraad stonden zijn niet bij de raadstukken op de website van de gemeente terug te vinden. Wat heeft zich daar afgespeeld?

De VVD in Rheden meet zich over het algemeen een sociaal profiel aan. In het verleden heeft ze de PvdA al diverse malen links gepasseerd. Tijdens een raadsperiode komt de VVD enkele keren met voorstellen waarbij ze het “ sociaal-democratische” blok links voorbijgaat. Meestal komt dat uit de koker van de slimme en ervaren Geertje van de Burg. En ik weet zeker dat de VVD ook nu ’n paar “linkse” voorstellen op de plank heeft liggen waarmee ze de SP en de PvdA op een strategisch moment zal verrassen.

De rechterflank van de VVD wordt vertegenwoordigd door Jaap Boehmer maar die houdt zich meestal rustig.

En voor Ronald is vooral het aantal stemmen van belang. De “VVD-ideologie” komt op de tweede plaats. Profileren en scoren is het credo. Dat doet hij trouwens niet slecht met zijn voorstellen voor een raadsdebat over de hoogbouw in Rheden.

Maar goed. Jaap zit nu bij de VVD. En ze hebben 'n goeie aan 'm. Ik had graag gezien dat hij samen met mij ’n lokale onafhankelijke partij zou opzetten. Ons eigen plan trekken zonder rekening te hoeven houden met landelijke oekazes en partijprogramma’s. Jaap is altijd een prima raadslid geweest en hij had voor de nuance kunnen zorgen. Dat heeft hij toen afgehouden. Misschien maar goed ook. Onze karakters verschillen nogal.

En die lokale partij is er ook nog niet. Kost veel tijd, energie en bovendien is het financieel moeilijk om dat goed rond te breien. Vooral die financiën zijn een probleem. Een goed gevulde verkiezingskas is belangrijk. En dat heb je niet zomaar een-twee-drie voor elkaar.

Mij staat een partij voor ogen die staat voor wat ze zegt, recht en rechtvaardigheid als belangrijkste leidraad heeft, burgers op een correcte manier laat delen in de besluitvorming , die geen compromissen sluit op de voornaamste, als zodanig duidelijk aangegeven, programmapunten, die het belang van Rheden op de eerste plaats heeft staan en bijdraagt aan een betrouwbare overheid. En ik vind dat deze gemeente wel wat meer non-conformisme en spontaniteit kan gebruiken. Er zitten nu te veel grijze muizen in de gemeenteraad, meelifters zonder veel eigen inbreng.

Voor zo’n partij zijn goede mensen nodig. Ik kreeg op een eerdere oproep welgeteld één serieuze reactie. Daarnaast ken ik zelf nog wel ’n paar geschikte mensen maar ik twijfel toch hoor. Waar zijn al die mensen die zich in willen zetten voor “hun” Rheden. Die hun nek uit durven steken en die zeggen waar het op staat als dat nodig is? Samen met mij. Of ligt het aan mij? Schrik ik teveel af?

Wat denkt u? Zal ik ’t nog één keer proberen? Kom, geef eens een reactie. Wat denkt u, lezer van Politiek Rheden, ervan?

Weet je wat! Ik schrijf gewoon een nieuwe poll uit die ik langer laat staan. Hiernaast kunt u uw stem kwijt.

D66 en SP zagen G.S. door over Businesscase 2005

De Gelderse statenfracties van D66 en de SP blijven Gedeputeerde Staten op de huid zitten.

D66 had in februari gevraagd om de Businesscase 2005 openbaar te maken maar daar is nog niet op gereageerd. Omdat een antwoord uitblijft zijn nieuwe vragen ingediend.

Er wordt ook gevraagd of er mogelijk specifiek Rhedense oorzaken voor de geheimhouding zijn. Het is ook vreemde boel in Rheden. Het interne onderzoeksrapport van de stuurgroep en de reacties en adviezen van de stuurgroep op datzelfde rapport zijn in Rheden nog steeds niet aan de orde geweest. Of krijgen we daar vandaag uitsluitsel over? Bij de publicatie van het resultaat van het externe raadsonderzoek, het Lysias-rapport.

Bijgaand de vragen.
------------------------------------------------
datum: 7 april 2008
van: Martijn Leisink (D66) en Eric van Kaathoven (SP)
onderwerp: Geheimhouding Business Case 2005

Inleiding
Op 19 februari hebben Gedeputeerde Staten besloten “de verdere ontwikkeling van het Project Hart van Dieren [...] te beëindigen.”

Diezelfde dag heeft de fractie van D66 u verzocht als logisch gevolg dan ook de geheimhouding op de Business Case 2005 in te trekken.

Voor een transparante verantwoording van de politiek naar de bevolking toe achten wij openbaarmaking van dit kerndocument van groot belang. Bovendien hebben wij de stellige overtuiging dat het document (in elk geval nu) geen informatie bevat die (nog) geheim gehouden zou moeten worden.

Ondanks dat wij u indertijd verzocht hebben zo mogelijk vóór de commissievergadering van 5 maart te reageren, heeft u tot op heden geen besluit genomen. Daarom vragen wij u onderstaande schriftelijke vragen nu zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Vragen
1. Wat D66 en de SP betreft wordt de geheimhouding op (in elk geval) de Business Case 2005 per direct opgeheven. Bent u bereid daaraan tegemoet te komen en zo nee, wanneer of onder welke omstandigheden zult u wel tot volledige openbaarmaking overgaan?

2. Bent u bereid de Business Case 2005 gedeeltelijk (dus zo veel als naar uw oordeel mogelijk) openbaar te maken?

3. Geheimhouding op stukken kan slechts worden opgelegd, wanneer er een belang speelt als genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Wanneer u van mening bent dat er nog altijd (gedeeltelijke) geheimhouding geldt, wilt u dan nauwkeurig omschrijven
a. op grond van welk belang die geheimhouding wordt opgelegd
b. welk soort gegevens het betreft en
c. waarom dat belang thans nog aan de orde is?

4. Zijn er omstandigheden in de gemeente van Rheden die een rol hebben gespeeld in uw overwegingen rondom de geheimhouding?

Martijn Leisink, D66
Eric van Kaathoven, SP