Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

dinsdag 7 oktober 2008

Discussie "Kap van ruim 30 ha bos op het Rozendaalse Zand"

In februari schreef mevrouw Braaksma een brief over de bomenkap op het Rozendaalse Veld.

Vorige week reageerde iemand met de naam “Willem”op die brief. Vandaag heeft mevrouw Braaksma daarop geantwoord.

Klik hier om naar de betreffende posting "Kap van ruim 30 ha bos op het Rozendaalse Zand" inclusief de reacties te gaan.

Hoe zit het met de informatieplicht van het Rhedense college van B&W?

Gedeputeerde Staten hebben aan de leden van Provinciale Staten gemeld dat justitie de aangifte wegens schending van de geheimhoudingsplicht inzake Hart van Dieren in behandeling heeft genomen.

Van B&W van Rheden is naar mijn weten nog niets vernomen.

Misschien weet het Rhedense college officieel nog van niks omdat het Openbaar Ministerie alleen de provincie heeft geïnformeerd. De provincie leverde immers de voorzitter van de stuurgroep.

In dat geval zullen Gedeputeerde Staten toch zeker ook het Rhedense college van B&W hebben ingelicht. In de stuurgroep hadden immers ook wethouders van Rheden zitting en die zijn ook betrokken in deze zaak en die aangifte geldt ook hen.

En als dat ook niet het geval is dan is het college van B&W inmiddels wel via de pers en mijn weblog op de hoogte. Dan kunnen B&W niet net doen of hun neus bloedt.

Dus ik blijf benieuwd of B&W nu de gemeenteraad heeft geïnformeerd. Het college van B&W heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad en als zij de raad nog niet heeft geïnformeerd dan blijft zij in gebreke.

Het lijkt me voor de hand liggen dat in dat geval de raad haar controlerende taak oppakt en daarover het college van B&W aanspreekt

En nog wat: Provinciale Staten laat de aangifte zowiezo aan de orde komen in een van haar vergaderingen.

Eens kijken of de Rhedense gemeenteraad dit net zo belangrijk vindt.