Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

woensdag 25 februari 2009

Sporen in Rheden (1)

Op verzoek van de SP werd vorige week de Brief over de Spoorinfrastructuur in de gemeenteraad besproken.

Henk Derks sprak namens Tijdelijke Aftakking Katastrofaal (TAK) en Geen Noordtak Velp (GNV) in waarbij hij wees op het gebrek aan ambitie en hij spoorde de gemeente aan zich actiever op te stellen.

SP-raadslid Molenaar sloot zich daarbij aan en vroeg wethouder Elsenaar (Verkeer) zijn oor te luisteren te leggen bij andere gemeenten als Voorst of Neerijnen waar men wel actief aan de spoorproblematiek werkt. Ook hij legde de nadruk op samenwerking: samenwerking met belangengroepen en lokale en regionale overheden langs de IJssellijn.

CDA-raadslid Chris van Gulyk sloeg de spijker op de kop met zijn opmerking over het hoge “leunstoelgehalte” van de spoorbrief. Van Gulyk: “Vreemd die inactieve houding van het college” Ook hij drong aan op samenwerking en actie.

Ook VVD-fractievoorzitter Ronald Haverkamp hekelde het lage ambitieniveau van het college en ziet de Brief over de spoorinfrastructuur als niet meer dan een startdocument, een memo, een aanzet tot verdere discussie. Hij was ook teleurgesteld over de beantwoording van vragen van de VVD over subsidie uit een rijks-potje Spoorse Doorsnijdingen. Hij vond die antwoorden een hoog “Cees Jansen”- gehalte*) hebben.

*) De Arnhemse wethouder Cees Jansen wilde onlangs in de Arnhemse zienswijze op het OTB A12 Waterberg-Velperbroek niet pleiten voor overkapping omdat hij het rijk niet wilde overvragen.


De VVD gaat nu zelf over tot actie en Haverkamp kondigde een motie aan die moet leiden tot het aanpakken van de leefbaarheid langs het spoor. ( Een prima initiatief! De VVD vindt net als de Rhedense spoorgroepen de dreigende komst van tientallen goederentreinen een aanslag op het leefmilieu langs het Rhedense spoor. Zij stelt voor om met alle gemeenten langs de IJssellijn, de provincie Gelderland en Overijssel, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Euregio (i.v.m. de aansluiting op Duitsland) gezamenlijk maatregelen te treffen. En, wat belangrijk is, daar ook de spoor-belangenverenigingen te betrekken. De VVD heeft daarvoor ook steun gezocht en gevonden bij partijgenoten in andere gemeenten langs de IJssellijn. Het voornemen is om de motie bij de raadsvergadering van 3 maart in te dienen.

Klik hier voor deze VVD-motie "Behoud en verbetering van het leefmilieu langs de IJssellijn".


PvdA-raadslid Kiljan probeerde de VVD van dat voornemen af te brengen. Ook hij is ongerust maar hij wil eerst oriënterend overleg tussen raad en college. Als dat “oriënterend overleg” maar niet betekent dat de spoorproblematiek verhuist naar de politieke achterkamers.

De voor het spoor verantwoordelijke wethouder van verkeer, Elsenaar (VVD!), reageerde helaas zoals ik had verwacht. Ik word er een beetje moe van. Hij jojoot maar wat over de spoornota en de problemen rond het spoor. De ene keer komt hij met toezeggingen, de volgende keer doet ie net of ie niks gezegd heeft. Nu zegt hij weer dat er géén spoornota komt.

Hij heeft één keer, gesecondeerd door zijn “spoorambtenaar”, een kennismakingsgesprek gevoerd met twee vertegenwoordigers van spoorgroepen in Rheden. Afgesproken is dat de “spoorambtenaar”en de spoorgroepen TAK (Tijdelijke Aftakking Katastrofaal) en GNV (Geen Noordtak Velp) elkaar op de hoogte zullen houden. Elsenaar betitelde dat overleg direct al als structureel overleg. Ik heb ernstige twijfels over zulk overleg. Dat lijkt meer op elkaar bezig houden.

Dat ambtelijk overleg lijkt mooi maar wat we nodig hebben is beleid en afstemming op bestuurlijk/politiek niveau. Er moeten maatregelen worden getroffen en er moet power in de aanpak van de spoorproblematiek komen.

Ik zit niet te wachten op obligate uitspraken van een wethouder die de ideeën van Geen Noordtak Velp en Tijdelijke Aftakking Katastrofaal "een warm hart toedraagt” en “graag gebruik wil maken van de informatie zodat we elkaar kunnen versterken” maar intussen niets doet. Toon dat warme hart eens! Toon dat gebruik van elkaars informatie en die versterking eens aan! Laat eens zien dat je er wat mee doet!

Het resultaat tot nu toe is echter nihil. Er gebeurt geen ene rot moer. Enig initiatief van dit college van B&W hoeven we niet te verwachten.

Dat levert een merkwaardige figuur op! Terwijl coalitiepartij CDA zich verbaast over de inerte houding van het college, terwijl coalitiepartij VVD zich het vuur uit de sloffen loopt om een vinger achter de spoorproblematiek te krijgen en terwijl coalitiepartij PvdA eist (bij de laatste begrotingsbehandeling) dat de spoorproblematiek wordt aangepakt blijven B&W op hun kont zitten onder het motto "Bekijk het maar!"

De gemeenteraad moet nu echt eens doorpakken!