Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 7 juni 2009

Vrouwen in de raad revisited

PvdA-raadslid Heleen Denie is de aanvankelijke initiatiefneemster van “Meer vrouwen in de raad”. Onlangs kreeg ik een mailtje van haar waarin ze vroeg waar het commentaar bleef dat zij geleverd had op mijn artikel Geitenwollensokkenpolitiek. Ze schreef er fijntjes bij dat ze er niet van uitging dat ik het van de site heb geweerd.

Het staat natuurlijk gewoon op de weblog maar ja, Heleen had blijkbaar toch wat moeite het terug te vinden. Empatisch als ik ben heb ik haar maar snel even een linkje gestuurd.

Ze mailde me ook haar betoog dat ze in de raadsvergadering had gehouden. Mijn enige bezwaar tegen dit verhaal is en blijft dat er gemeenschapsgeld voor wordt gebruikt. Inmiddels is het voorstel aangenomen. In tegenstelling tot wat Denie veronderstelde heeft niet alleen de SP tegengestemd maar ook de heren van het CDA vonden het maar niks. Bovendien had het CDA de kandidaatstelling voor de raadsverkiezingen al gesloten dus daar is voor de vrouwen geen eer meer te behalen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.
Onderstaand haar betoog. Het verslag van Suzanne de Lijser in het Streekjournaal is eveneens bijgevoegd. Hebben de raadsvrouwen toch maximaal de aandacht op deze weblog gekregen zou ik denken. Eens kijken hoeveel vrouwen er volgend jaar in de raad komen.

----
Voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

We hebben een heel omstreden voorstel voor ons liggen: een budget om meer vrouwen in de raad te kunnen promoten.

In deze raad zijn 8 van de 27 raadszetels bezet door een vrouw. Dat is amper 30%.
Deze ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Rhedense raad is niet uniek. Het is een beeld dat je overal in de samenleving terugziet: op leidinggevende posities, in besturen, raden van toezicht, raden van commissarissen. En dat is jammer en niet nodig. Het komt de besluitvorming en de effectiviteit van besturen niet ten goede, maar is ook democratisch niet goed: het geeft geen goed beeld van de bevolkingssamenstelling.

In alle partijen – afgezien van de SP- leeft de wens dat beter te doen. Het initiatief van de vrouwen in Gemeentebelangen, VVD en PvdA werd ook onmiddellijk ondersteund vanuit het CDA, GL en CU. De SP liet weten wel sympathiek te staan tov deze actie, maar geen behoefte te hebben aan actieve ondersteuning. Meer vrouwen: niet echt een revolutionaire gedachte: Het ministerie van SoZa startte eerder al zo’n actie, Ivo Opstelten deed dat in R’dam, Onze commissaris van de Koningin zet zich in voor meer vrouwen in de politiek, Neelie Kroes haar houding is bekend en ons initiatief past in de breed gedragen gedachte dat een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen leidt tot beter beleid.

Het verbaasde ons dan ook zeer dat het voorstel € 2000 uit te trekken voor deze campagne zoveel beroering wekte. Het is geen nieuwe feministische golf; de doelstelling is zeer bescheiden (bij de komende verkiezingen in elk geval van 30 naar 40% vrouwen in de raad) en we hanteren hele simpele middelen als een website, folders en een persoonlijke benadering van kwaliteitsvrouwen.

Niet omdat we denken dat mannen dat niet goed doen, maar omdat we denken dat vrouwen dat óók goed kunnen. We zien dat mannen zich altijd vol zelfvertrouwen melden voor het gemeentebestuur; vrouwen hebben een steuntje in de rug nodig: de verzekering dat zij dat ook kunnen en daarmee ook iets bijdragen aan deze samenleving.

Politiek actief worden ligt voor vrouwen niet voor de hand: ze werken steeds vaker en steeds langer buiten de deur; worden geacht ambities te hebben, hebben de zorg voor partner, kinderen en het huishouden (nog steeds voor 70%), moeten aan sport doen, we willen dat ze mantelzorgen en gezellig zijn. Politiek is dan niet het eerste waar vrouwen aan denken.

Als vrouwen in de raad willen we overbrengen dat de inbreng van vrouwen gewenst is, dat die er toe doet en dat een gelijke vertegenwoordiging leidt tot aantoonbaar beter beleid.

Kortom: een zaak van algemeen belang. Op grond van dit algemeen belang spreken we ook het raadsbudget aan. Dit budget werd op 12 nov. 2002 met algemene stemmen vastgesteld op basis van een CDA-motie. In dat raadbudget zit een emancipatiecomponent. De zeer bescheiden bijdrage uit dit budget is ook een erkenning dat de raad deelname van meer vrouwen ziet als een zinvolle zaak van algemeen belang.

En, tot slot, hoewel het een initiatief is vanuit de raad, vernemen we graag de zienswijze van het College in deze.
-------
In haar mail voegt Heleen Denie daar nog aan toe:

Ik heb in de informatieavond ook gevraagd waarom € 35000 voor een onderzoek naar een afrit van de Beemd wel in het algemeen belang is en er geen woord over valt terwijl hier de commotie redelijk maximaal over is. Afgezien van twee tegenstemmen van de SP en twee tegenstemmen van de CDA-heren hebben we kennelijk toch kunnen overtuigen. Ook het college, m.u.v. Jansen. En daar kunnen we mee leven.

Die Jansen toch! Gaat zomaar in tegen het gegrabbel van de raadsvrouwen in de gemeenteschatkist! Erg vrouwonvriendelijk Jan! Hoe haal je 't in je hoofd.