Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 16 juli 2009

Ronald reageert

Ronald Haverkamp reageert op de brief Drie Berichten van A.J. vd Sluis uit Ellecom. De heer Haverkamp is fractievoorzitter van de VVD in de raad van Rheden.

--
Geachte heer van der Sluis,

Graag wil ik even ingaan op uw reactie mbt Riverstone en het onderzoek van de A12.

Riverstone.
De fractie van de VVD is pertinent tegen bouwen van woningen op deze locatie. Wij hebben het college gevraagd of zij bereid zijn een andere weg in te slaan. Het college wil dit niet. Of ze moeten hiervoor een opdracht van de raad krijgen. Wij hebben dat geprobeerd via een motie samen met GL. Ook dit weigert de wethouder op te pakken. Men is nogal bang voor schadeclaims. Raadslid Kiljan van de PvdA stelde hier zelfs een vraag over. Domme discussie. Wij leven in een democratie. Als blijkt dat deze democratie (lees inwoners van Rheden) niets in de plannen zien dan moet je optreden. Wij, de VVD, hebben die bal opgepakt. Terwijl juist van ons gedacht werd dat we dit plan zo graag wilden!! De ondernemer moet dit ook accepteren als hij in zee gaat met een overheidsinstelling waarbij inspraak een belangrijke rol speelt. Gelukkig is hierdoor een open discussie ontstaan. Gelukkig blijkt dat, met uitzondering van de PvdA, ook de andere partijen onze zienswijze steunen. OK. We moeten nu geduld hebben tot september, maar we hebben in ieder geval iets in gang gezet.

A12.
Het is jammer dat u de hele raad aanspreekt. Wij, de fractie van de VVD en de fractie van GB, staan onvoorwaardelijk achter het idee van de Stichting Duurzame A12.
Wij hadden een voorstel ingediend die niet afhankelijk was van steun van andere overheden. Wij gaan voor steun van onze eigen inwoners. Helaas, wilde de andere partijen niet meedoen. Al moet ik bekennen dat het wel een beetje op VVD pesten leek. Ik denk dat wij toch te succesvol zijn en te veel naar onze inwoners luisteren. Mij werd verweten dat ik geen dekking voor het plan heb. Nee dat klopt. De dag daarvoor had de VVD diverse amendementen ingediend om allerlei in onze ogen onnodige initiatieven, zoals een communicatieplan voor Velp-Zuid, extra sociale voorzieningen voor Velp-Zuid (beide € 125.000) te schrappen. Met deze middelen had het onderzoek (maximaal € 50.000) makkelijk betaald kunnen worden. En ook dit gaat om inwoners van vooral Velp-Zuid. Maar dan om concrete maatregelen mbt de gezondheid van de mensen ipv geld te besteden aan voorzieningen die bewezen hebben niets op te leveren. OK het is leuk als andere partijen meedoen en meebetalen. Maar voor ons geen noodzaak.

Ronald Haverkamp,
fractievoorzitter VVD Rheden