Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zaterdag 15 augustus 2009

Houdt Elsenaar de Alliantie uit de wind?

Cultuurwethouder Elsenaar was in september 2008 ook van de partij bij de jaarlijkse excursie van de Alliantie naar het Duitse Ruhrgebied. Elsenaar declareerde €110,80 voor verteringen tijdens deze “studiereis”.

Een verslagje over de excursie op de website van de Alliantie meldt: “Zollverein in Essen, Villa Hügel; het voormalig woonhuis van de familie Krupp en de gasometer in Oberhausen waren de pleisterplaatsen. Met een bezoek aan het museum voor moderne kunst Küppersmühle in Duisburg en enkele aangename uren in het aanpalende restaurant werd de reis afgesloten.”

Het oogt allemaal nogal onschuldig. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat de Alliantie weet hoe het werkt. Het wordt moeilijk om op subsidies te korten als je af en toe samen een vorkje prikt en gezellig aan de bar ’n glaasje pakt.

Maar…zeg je Alliantie dan zeg je ook gelijk K13. Het voornemen van Elsenaar om de subsidie voor K13 in te trekken en het getouwtrek daarover ligt vers in het geheugen. Dat terwijl de Alliantie buiten schot blijft. De combinatie declaratie-reisje-Alliantie-K13 deed bij mij een belletje rinkelen. Ik ging eens wat verder wroeten.
Dat leverde een interessant beeld op. De Alliantie blijkt nauw verweven met de Rhedense politiek en het Rhedense gemeentebestuur. Op de website wordt niet uitgelegd hoe de organisatie van de Alliantie in elkaar steekt maar hier en daar is wel een stukje informatie te vinden. Ik schrok toch wel even. De Rhedense politiek en de Rhedense cultuur hebben elkaar gevonden in de Alliantie. De voorzitter van de Alliantie, Reinier Broeks, is vice-voorzitter van de VVD-afdeling Rheden Rozendaal en daarmee tevens een partijgenoot van de wethouder van cultuur, VVD-er Hans Elsenaar.

Dat werpt een bijzonder licht op het voornemen van wethouder Hans Elsenaar om de subsidie voor K13 te schrappen terwijl de Alliantie buiten schot blijft. Door het gemeentebestuur (i.c. Elsenaar) worden K13 en de Alliantie tegenover elkaar gezet waarbij K13 de rol van bad-guy krijgt toebedeeld. K13 zou immers niet goed genoeg de samenwerking met de Alliantie zoeken.

Het verklaart ook waarom de Alliantie in het subsidie-gevecht uit de schijnwerpers probeert te blijven en weigert om K13 bij te staan. Pas ná kritiek op mijn weblog schreef Broeks een brief over dit onderwerp aan het gemeentebestuur. Het werpt ook een ander licht op die brief zelf. De Alliantie draaide om de hete brij heen. Reinier Broeks sprak zijn verontrusting uit over inkrimping van het cultuurbudget en pleitte weliswaar voor het behoud van de zalen (de kunstpodia) in de gemeente maar hij kwam niet op voor collega-cultuurorganisatie K13.

K13 kreeg zelfs een regelrechte sneer van Broeks. Hij schreef onder andere “Ook hebben wij u laten weten niet onverdeeld gelukkig te zijn met de manier waarop K13 de afgelopen jaren heeft gemeend te moeten opereren waar het samenwerking betreft.”

Ik heb een hoge pet op van VVD-fractievoorzitter Ronald Haverkamp. Hij is er volgens mij niet rechtstreeks bij betrokken en ik geloof niet dat hij zich bewust is van de Alliantie-connection maar hij moet zich toch eens goed achter de oren krabben. Op de website van de VVD staat op dit moment een internetpoll over de subsidie aan K13. Weg met die poll! Laat je niet meeslepen in deze affaire. En denk nog eens goed na over de houding van de VVD tegenover de subsidie aan K13.

En VVD-wethouder Elsenaar en VVD-vice-voorzitter Broeks horen als politieke bestuurders te weten dat de geringste schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Dit kan echt niet door de beugel.

Bij mij drong zich de term militair-industrieel complex op. Analoog daaran kunnen we hier spreken van een Rhedens politiek-cultureel complex. Een bundeling van belangen van een deel van de actieve Rhedense politiek met de lokale Rhedense cultuurscene.

Ik heb niks met K13 en ik heb niks met de Alliantie maar dit zaakje stinkt!

En K13 is de dupe.

Welke raadsleden gaan de wethouder en het Rhedense college van B&W hierover eens stevig aan de tand voelen?

Er is nog wel interessante andere informatie. Clemens Cornielje, de Commissaris van de Koningin in Gelderland én Petra van Wingerden, de burgemeester van Rheden (!) zijn (volgens de website van K13) beiden lid van het Comité van Aanbeveling van K13. Zij zijn beiden OOK VVD-ers. Ik heb van hen in het debat over de subsidieverstrekking aan K13 echter niks vernomen. Gelukkig maar voor hen. Zij houden zich hier angstvallig buiten.

Nog een mooie vraag voor raads- en statenleden:

Dat lidmaatschap van het Comité van Aanbeveling van K13 staat niet vermeld op de lijst van nevenfuncties van zowel Cornielje als van Van Wingerden.
Rara hoe kan dat? Weten Cornielje en Van Wingerden wel dat zij in dat Comité zitten?