Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 4 september 2009

Beloften bestuurder Innoforte geen cent waard

Zowel het Rhedense gemeentebestuur als de bestuurder van Innoforte hebben voorafgaand aan de bouw van de Casa Intermezzo herhaaldelijk verzekerd dat de Casa eind 2010 is verdwenen.

In 2007 verscheen een rapport van het College bouw zorginstellingen waarin over het Casa Intermezzo werd gezegd: “Om de kosten op een aanvaardbaar niveau te houden moet het complex minimaal 6 jaar worden gebruikt. De initiatiefnemer gaat echter uit van een gebruiksduur van ongeveer 10 jaar, waarmee de kosten ruim onder het maximaal toegestane niveau blijven. Een probleem is dat de verkregen tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan (maximaal vijf jaar) korter is dan de uiteindelijke gebruiksduur.”

De initiatiefnemer waarover in het rapport wordt gesproken is dhr. Ed Cools, de bestuurder van Innoforte. Nadat ik mijn ongerustheid hierover had uitgesproken heeft dhr. Cools mij in een gesprek persoonlijk nogmaals verzekerd dat de Casa per 14 november 2010 is verwijderd.

Financieel was er geen probleem. De Casa is is demontabel en kan relatief eenvoudig worden afgebroken en elders weer opgebouwd. De Casa kan verkocht worden aan het College bouw zorginstellingen en er waren gegadigden genoeg die de Casa willen overnemen. Volgens Cols was er ook een terugkoopregeling. En voor de nieuwbouw van het Lorentzhuis zou de Casa sowieso niet nodig zijn.

Nu, twee-en-een-half jaar later, wordt mijn vrees bewaarheid. De Gelderlander meldt dat Innoforte de Casa langer wil laten staan. Ed Cools zoekt daarvoor naar juridische mogelijkheden. Niet alleen om de cliënten van Attent langer te huisvesten maar hij wil de Casa nu opeens toch maar wél gebruiken om de bewoners van het Lorentzhuis tijdens de voorgenomen herbouw van het Lorentzhuis onder te brengen.

Uitspraken en beloften van deze bestuurder blijken dus geen cent waard.

Door de vertraging in de herbouw van Regina Pacis van Attent dreigt al een mogelijk uitstel van meer dan een half jaar. Als daar ook nog eens de bouwtijd van het Lorentzhuis bij komt dan hebben we het dus al gauw over een periode van anderhalf tot twee jaar dat de Casa zou blijven staan. Alleen als Innoforte met de bewoners van de Ulenpas en de andere bewoners in de omgeving van de Casa tot overeenstemming komt zie ik een mogelijkheid.

Innoforte en in haar kielzog het in tijdnood verkerende Attent hebben daarvoor nog ’n vol jaar de tijd.

Klik op de afbeelding om te vergroten