Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

zondag 11 april 2010

GroenLiberaal

Rhedense kiezers die vanwege het sociale imago van GroenLinks op die partij hebben gestemd komen bedrogen uit.

Voor de verkiezingen riep GroenLinks Rheden nog dat solidariteit centraal staat en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De gemeente moest een grotere rol krijgen Minimaregelingen moesten met een enkelvoudige, simpele procedure kunnen worden aangevraagd en meteen worden verstrekt. Maatwerk leveren was het parool. De kwetsbaren moesten extra aandacht krijgen. Burgers die bij het zorgloket aankloppen, moeten binnen 48 uur antwoord op hun vraag krijgen. Het mobiele zorgloket moet elke kern wekelijks aandoen. Mensen met een persoonsgebonden budget worden bijgestaan bij de administratieve afhandeling. Mantelzorgers krijgen informatie en praktische hulp bij het regelen van ondersteuning. Cliënten van de sociale dienst verdienen de beste ondersteuning enz…

Het GroenLinks van ná de verkiezingen klinkt heel anders. De welzijnsparagraaf in het coalitieakkoord heeft een compleet andere toonzetting. Nu ligt plotseling de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, effectiviteit, efficiëntie, zelfstandigheid, besparing op kosten en verzakelijking.

GroenLinks laat daarmee haar ware gezicht zien. Een partij die kiezers paait met leuke sociale praatjes maar daar na de verkiezingen, met het pluche in zicht, schijt aan heeft. Die ondersteuning van landgoedeigenaren belangrijker vindt dan ondersteuning van mensen die het minder getroffen hebben. Een partij van sociaalholle retoriek, die woorden als socialisme en solidariteit gebruikt als marketingtruc. Een alibi voor de groene middenklasse die zelf geen zorgen om het bestaan hoeft te hebben maar wel graag sociaal wil overkomen.

Ook GroenLinks ontdoet zich van zijn linkse ideologische veren. De partij doet dat sluipenderwijs. Stap voor stap. Maar onmiskenbaar. De symboliek bij GroenLinks weerspiegelt dat. In het oude partijlogo hadden rood en groen nog een gelijkwaardige plaats. In het nieuwe logo overheerst vooral het groen.

Haverkamp heeft een punt als hij GroenLinks aanduidt als liberale partij.

En op zich is daar niets op tegen. Ik zeg hier met nadruk dat het mij niet uitmaakt waar een partij voor staat. Maar ze moet daar wel ondubbelzinnig voor uitkomen. Ik heb de pest aan onwaarachtige politci die zich anders voordoen dan ze zijn.

GroenLinks kan zich beter omdopen in GroenLiberaal.