Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

donderdag 17 maart 2011

Ploegactie Nimmer Dor, reactie op memo wethouder

Reactie op het memo van wethouder König aan de gemeenteraad inzak de ploegactie op Nimmer Dor.

Door: Joop Zijlstra

Geachte leden van de gemeenteraad,

U hebt van wethouder König een memo ontvangen n.a.v. de commotie over het ploegen. Betreuren, uitleggen waarom ploegen, communicatieproblemen met het voortreffelijke Phanos. Aan de hand daarvan stel ik een en ander aan de orde.

Nimmer Dor- ploegactie

Een deel van Nimmer Dor is onlangs omgeploegd. Dat is gebeurd zonder communicatie vooraf. Het omploegen van Nimmer Dor had tot doel te voorkomen dat er zich steenuilen zouden vestigen waardoor bebouwing niet meer mogelijk zou zijn.

Wethouder König geeft in een brief aan de gemeenteraad uitleg over de ploegactie.

-----------------------------------------
16 maart 2011

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over het ploegen van het zuidelijk deel van het plangebied Nimmer Dor zijn van verschillende zijden vragen gesteld die in dit memo worden beantwoord.

De commotie die is ontstaan heeft enerzijds betrekking op het feit dat niet vooraf gecommuniceerd is over het ploegen van het plangebied en anderzijds –meer inhoudelijk- op het feit dat het ploegen van invloed is op de habitat van de steenuilen.