Geef uw mening!
Stuur uw brieven, foto's, afbeeldingen, filmpjes of cartoons naar
theo.kooijmans@gmail.com
Maak het niet te bont. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

vrijdag 18 maart 2011

Gelre

De provincie heeft Rheden de afgelopen jaren in de kou laten staan. Aftredend CDA-gedeputeerde Van Haaren ontliep haar verantwoordelijkheid voor het echec bij Hart van Dieren. Toenmalig PvdA-wethouder Jan Bart Wilschut was uit ander hout gesneden.
Hij nam die verantwoordelijkheid wel en trad af.

De rijksbijdrage voor het Dierense project kon op het nippertje worden gered. Dat was vooral te danken aan de inspanningen van de gemeente Rheden en de Dierenaren zelf. De provincie liet pas weer van zich horen toen de bijdrage was veiliggesteld. Van Haaren schoof hete aardappel “Traverse Dieren” prompt op de lange baan. Provinciale Staten deden er nog een schepje bovenop met geringschattende opmerkingen over de Rhedense gemeenteraad. Daarnaast liet de provincie Rheden in de steek toen het er voor de rondweg Laag-Soeren op aankwam. Ander typisch gedrag van de provincie betrof Riviersteen. Nadat Haverkamp de bouwplannen onderuit had gehaald verdwenen de provinciale “voorvechters” in een grote stofwolk. Nooit meer iets van vernomen.